el
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Ετήσιος Απολογισμός 2019

Ανασκαφές

Στο τέλος ενός έτους πλούσιου σε ευρήματα, τα αποτελέσματα των ερευνών που διενήργησε η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (εφεξής ΕΑΣ) είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η ανασκαφή του Ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Αμάρυνθο απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος των πόρων της ΕΑΣ. Η έκτακτη χρηματοδότηση από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, Εκπαίδευσης και Έρευνας επέτρεψε στη Σχολή να προχωρήσει στην αγορά ενός οικοπέδου στη δυτική πλαγιά του λόφου Παλαιοεκκλησιές, συνδέοντας έτσι, μέσα στα όρια του διευρυμένου πλέον αρχαιολογικού χώρου, το ιερό στην πεδιάδα με τον προϊστορικό οικισμό στην κορυφή. Το 2017 η ανακάλυψη επιγραφών που έφεραν το όνομα της θεάς αποκάλυψε την ακριβή θέση του ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος. Ένα θραύσμα ψηφίσματος που βρέθηκε φέτος επιβεβαιώνει την ταύτιση, καθώς κάνει αναφορά στο ιερό της θεάς στην «Αμάρυνθο».

Στην Ερέτρια, οι ανασκαφές στο Γυμνάσιο ολοκληρώθηκαν με την τελευταία ανασκαφική περίοδο, ο στόχος της οποίας ήταν περιορισμένος, αλλά εξίσου σημαντικός. Ο στόχος ήταν να εντοπιστούν οι διάδρομοι άθλησης κοντά στο οικοδόμημα, κυρίως η παραδρομίς, η οποία μαρτυρείται σε επιγραφή, όπως και το στάδιο που υποθέτουμε ότι υπήρχε στην περιοχή. Οι γεωφυσικές έρευνες που ακολουθήθηκαν από δοκιμαστικές τομές απέφεραν, για πρώτη φορά, αδιάσειστα στοιχεία για την ύπαρξη τέτοιων κατασκευών.

Ταυτόχρονα με τις δραστηριότητές της, η ΕΑΣ υποστηρίζει τις υποθαλάσσιες έρευνες στον κόλπο Λαμπαγιαννά (Κοιλάδα, Πελοπόννησος), οι οποίες διενεργούνται υπό τη διεύθυνση του Julien Beck (Παν/μιο Γενεύης) και του Ανδρέα Σωτηρίου (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων).

New release in the ERETRIA series

Η συλλογή δημοσιευμάτων ERETRIA, fouilles et recherches εμπλουτίζεται φέτος από τον τόμο XXIII. Στο βιβλίο της Kristine Gex παρουσιάζονται οι ανασκαφές και τα αρχαιολογικά λείψανα των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων από το οικόπεδο Μπουρατζά, στο κέντρο της Ερέτριας.

The Bouratza plot lies to the northeast of the ancient agora. From 1979 to 1981, it was the site of an excavation by the Swiss School of Archaeology in Greece. This volume describes the structures and finds of the Classical and Hellenistic period discovered there.

ERETRIA XXIII release

Kristine Gex
Im Zentrum der Stadt
ERETRIA XXIII

Ευχαριστίες

Επιτρέψτε μου αρχικά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους συνεργάτες της ΕΑΣ για τη συμβολή τους στην επιτυχία των εργασιών της Σχολής, τόσο στο πεδίο όσο και στο μουσείο, μεταξύ αυτών στους Thierry Theurillat και Tobias Krapf, επιστημονικούς γραμματείς στην Ελβετία και την Ελλάδα, στην Valentina Di Napoli, διοικητική γραμματέα στην Αθήνα, στον Κώστα Ευαγγελίου, διαχειριστή στην Ερέτρια, και στον Χάρη Γιαννουλόπουλο, συντηρητή στο Μουσείο της Ερέτριας.

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τις ελληνικές αρχαιολογικές υπηρεσίες που της χορήγησαν τις απαραίτητες άδειες και με τις οποίες επιδιώκει κάθε χρόνο να αναπτύσσει εποικοδομητικές και φιλικές συνεργασίες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην Κωνσταντίνα Μπενίση και τη Σοφία Σπυροπούλου του Τμήματος Ξένων Σχολών, στην Αγγελική Σίμωσι, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, και στην Παρή Καλαμαρά, Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στην Αμαλία Καραπασχαλίδου, συνυπεύθυνη στο πρόγραμμα ανασκαφών στην Αμάρυνθο, και στον Κωνσταντίνο Μπουκάρα, επιμελητή αρχαιοτήτων στην Ερέτρια και την Αμάρυνθο, όπως και στο σύνολο του προσωπικού του Μουσείου της Ερέτριας, υπό την ευθύνη της Σταυρούλας Παρίση, η οποία εξασφαλίζει στους ερευνητές τις ιδανικές συνθήκες εργασίας.

Οι δραστηριότητες της ΕΑΣ στην Ερέτρια και την Αμάρυνθο διενεργούνται σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις τοπικές οργανώσεις πολιτών. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αμφιτρίτη Αλημπατέ, δήμαρχο Ερέτριας, και τον προσφάτως εκλεγμένο Ιωάννη Δημητρόπουλο που τη διαδέχθηκε, όπως και τους Αντώνιο Καραβά και Κώστα Φραγκουλόπουλο, υπεύθυνους των πολιτιστικών συλλόγων Αμαρύνθου και Γερανίου.

Ο πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, η Α.Ε. Olaf Kjelsen, όπως και η Α.Ε. Χαρά Σκολαρίκου, πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ελβετία, παρακολούθησαν με προσοχή και ενθάρρυναν τις δραστηριότητες της ΕΑΣ το 2019. Μια αντιπροσωπία της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής του Ελβετικού Κοινοβουλίου επισκέφθηκε επίσης τις ανασκαφές στην Αμάρυνθο.

Στην Ελβετία, η ΕΑΣ απευθύνει ευχαριστίες στα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής και στα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Τα διάφορα διοικητικά ζητήματα διευθετήθηκαν χάρη στη βοήθεια και τη συνεργασία αρκετών ανθρώπων του Πανεπιστημίου της Λοζάνης.

Χάρη στις ενέργειες του Συμβουλίου του Ιδρύματος της ΕΑΣ, του Προέδρου του Pascal Couchepin, τέως ομοσπονδιακού συμβούλου, και του Αντιπροέδρου, Pierre Ducrey, τα προγράμματα της ΕΑΣ χρηματοδοτήθηκαν από πολλούς δωρητές και μαικήνες. Εκφράζουμε εδώ την ευγνωμοσύνη μας στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημονικής Έρευνας της Ελβετίας (FNS), στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, Εκπαίδευσης και Έρευνας, της Ομοσπονδιακής Γραμματείας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας (SEFRI), στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης και στα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της Ελβετίας, στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα της Οικογένειας Sandoz, στο Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος, στο Ίδρυμα Isaac Dreyfus-Bernheim, στο Ίδρυμα Θεόδωρου Λαγώνικου, στο Ίδρυμα Αφεντούλη και σε πολλούς ακόμη γενναιόδωρους ιδιώτες δωρητές.